Sau khi cài đặt hoàn tất bạn sẽ có thể chạy shell bash dựa trên Ubuntu. Bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các phần mềm dòng lệnh Linux , đang là bản thử nghiệm nên còn nhiều tính năng chưa hoạt động hoàn hảo.

Để mở Bash, chỉ cần mở trình đơn Start và tìm kiếm “bash” hoặc “Ubuntu”. Bạn sẽ thấy ứng dụng “Bash on Ubuntu on Windows” . Bạn có thể ghim shortcut ứng dụng này vào thực đơn của bạn Start, taskbar để truy cập dễ dàng hơn.

shell

 

Nếu bạn đang kinh nghiệm sử dụng một  Bash trên Linux, Mac OS X, hoặc các nền tảng khác, sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng trên Windows. Người dùng “root” trên nền tảng UNIX có đầy đủ quyền truy cập hệ thống, như người dùng “Administrator” trên Windows.

Hệ thống tập tin Windows của bạn được đặt tại /mnt/c trong môi trường Bash shell.

Sau đây là một số lệnh cơ bản chạy trên Bash on Windows & Linux truyền thống:

 • Thay đổi thư mục: cd trong Bash, cd hoặc chdir  trong DOS
 • Danh sách  thư mục: ls trong Bash, dir trong DOS
 • Di chuyển hoặc đổi tên một tập tin: mv trong Bash, move và rename trong DOS
 • Sao chép một tập tin: cp trong Bash, copy  trong DOS
 • Xóa một tập tin: rm trong Bash, del hoặc eras trong DOS
 • Tạo một thư mục: mkdir trong Bash, mkdir  trong DOS
 • Sử dụng Text Editor: vi hoặc nano trong Bash, edit trong DOS

 

Điều quan trọng là phải nhớ rằng, không giống như Windows các dữ liệu trong môi trường Linux rất nhạy cảm ví dụ “File.txt” hoàn toàn khác so với “file.txt” mặc dù chỉ khác nhau về chữ HOA và chữ THƯỜNG.

su dung bash systems windows

Để cập nhật phần mềm trong môi trường Ubuntu cần sử dụng apt-get command để cài các bản cập nhật mới.

Dưới đây là các lệnh apt-get commands bạn sẽ cần phải biết:

 • Tải về Thông tin cập nhật về gói sẵn: sudo apt-get update
 • Cài đặt một gói ứng dụng:  sudo  apt-get install packagename (Thay thế “packagename” với tên của gói cài đặt, nên rename cho dễ gõ.)
 • Gỡ một gói ứng dụng:  sudo  apt-get remove packagename (Thay thế “packagename ” với tên của gói ứng dụng.)
 • Tìm kiếm các gói có sẵn:  sudo  apt-cache search word  (Thay thế “word” với một từ mà bạn muốn tìm kiếm.)
 • Tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của gói cài đặt của bạn:  sudo apt-get upgrade

Một khi bạn đã tải về và cài đặt một ứng dụng, bạn có thể gõ tên của nó tại dấu nhắc và nhấn Enter để chạy nó. Kiểm tra tài liệu mà ứng dụng cụ thể để biết thêm chi tiết.

shell-windows-10

Hãy nhớ rằng, các phần mềm bạn đã cài đặt trong môi trường Bash sẽ chỉ được giới hạn trong đây. Bạn không thể truy cập nó từ Command Prompt, PowerShell, hoặc File Manager trong Windows. Phần mềm trong Bash cũng không thể tương tác trực tiếp với hoặc khởi động chương trình Windows, mặc dù môi trường Bash và Windows có thể truy cập vào cùng một file trên máy tính của bạn.

Tham khảo: howtogeek.com

 

 

 

By Nguyễn Hải Online

Blog thủ thuật này được lập ra nơi tôi chia sẻ những thứ mà hay gặp phải, tôi tìm tòi cách sửa chữa và chia sẻ lại với cách viết đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. Một phần có thể giúp được người cần giúp, phần còn lại giúp tôi có thêm kiến thức. Chào mừng đến với NHẬT KÝ ONLINE của tôi.