Để tiết kiệm thời gian khi backup và phục hồi dữ liệu website trên máy chủ chạy linux thì sử dụng một số lệnh nén và giải nén như dưới đây, được sử dụng để nén và giải nén với các định dạng phổ biến như zip, tar.gz , tar.bz2.

lenh nen va giai nen trong linux_nguyenhaionline.com

 • Nén & giải nén với định dạng *.zip.

Đây là định dạng thông dụng nhất đối với Linux, dễ sử dụng và nhiều phần mềm hỗ trợ.

Để nén một thư mục ta sử dụng lệnh sau:

zip -r folder.zip folder

Trong đó:

zip -r: là câu lệnh để nén.

folder.zip: là tên thư mục sau khi nén.

folder: là thư mục cần nén ( Lưu ý: bạn phải ở thư mục mẹ để nén )

Để giải nén một thư mục ta sử dụng lệnh sau:

unzip folder.zip

Trong đó:

unzip: là câu lệnh giải nén.

folder.zip: là tên file cần giải nén.

  • Nén & giải nén với định dạng *tar.gz.

File *tar.gz là file nén mặc định của linux, điểm mạnh là tiết kiệm dung lượng sau khi nén.
Để nén một thư mục ta sử dụng lệnh sau:

tar -zcf folder.tar.gz folder

Trong đó: 

tar -zcf: là câu lệnh để nén.

folder.tar.gz: là tên thư mục sau khi nén.

folder: là thư mục cần nén

Để giải nén một thư mục ta sử dụng lệnh sau:

tar -zxvf file.tar.gz

Trong đó: 

tar -zxvf:  là câu lệnh để giải nén.

file.tar.gz: là tên file cần giải nén.

 • Nén & giải nén với định dạng *tar.bz2.
 • Loại file nén này cũng tương tự như tar.gz.
 • Để nén một thư mục ta sử dụng lệnh sau:
 • tar -jcf folder.tar.bz2 folder

  Trong đó: 

 • tar -jcf: là câu lệnh để nén.
 • folder.tar.bz2: là tên thư mục sau khi nén.folder: là thư mục cần nén
 • Để giải nén một thư mục ta sử dụng lệnh sau:
 • tar -jxvf file.tar.bz2

  Trong đó: 

 • tar -jxvf: là câu lệnh để giải nén.
 • file.tar.bz2: là tên file cần giải nén.

By Nguyễn Hải Online

Blog thủ thuật này được lập ra nơi tôi chia sẻ những thứ mà hay gặp phải, tôi tìm tòi cách sửa chữa và chia sẻ lại với cách viết đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. Một phần có thể giúp được người cần giúp, phần còn lại giúp tôi có thêm kiến thức. Chào mừng đến với NHẬT KÝ ONLINE của tôi.