Thông thương chả ai chú ý đên việc giâu giày thắt như nào vì nó theo một kiểu phổ biến nhất đó là sole đã có từ ngàn đời nay. Tuy nhiên, để đổi mới phong cách và nổi bật hơn thì có những kiểu buộc, thắt dây giày dưới đây:

1. Buộc giầy kiểu bậc thang

2. Kiểu buộc giầy dây kéo

3. Kiểu cột dầy song song 2 đường

4. Loop back(vòng lặp trở lại)

5. Cột giầy kiểu lạ độc: BUSHwalk

6. Kiểu buộc giầy sawtooth răng cưa

7. buộc giầy kiểu footbag

8. Buộc giầy kiểu display phổ biến

9. Buộc giầy kiểu HASH

10. Buộc giầy kiểu twistie

11. Buộc giầy kiểu hidden knot

12. Buộc giầy kiểu riding bow

13. Buộc giầy kiểu checkerboard

14, buộc giầy kiểu Lattice

15. Buộc giầy kiểu BI-colour

Tùy vào loại dây giày, tròn hoặc bẹt & màu sắc chúng ta nên chọn kiểu phù hợp:

Chi tiết cách buộc:

1. Buộc giầy kiểu bậc thang

cach-buoc-day-giay-1

2. Kiểu buộc giầy dây kéo

cach-buoc-day-giay-2

3. Kiểu cột dầy song song 2 đường

cach-buoc-day-giay-3

4. Loop back(vòng lặp trở lại)

cach-buoc-day-giay-4

5. Cột giầy kiểu lạ độc: BUSHwalk

cach-buoc-day-giay-5

6. Kiểu buộc giầy sawtooth răng cưa

cach-buoc-day-giay-6

7. Buộc giầy kiểu footbag

cach-buoc-day-giay-7

8. Buộc giầy kiểu display phổ biến nhất.

cach-buoc-day-giay-8

9. Buộc giầy kiểu HASH

cach-buoc-day-giay-9

10. Buộc giầy kiểu twistie

cach-buoc-day-giay-10

11. Buộc giầy kiểu hidden knot

cach-buoc-day-giay-11

12. Buộc giầy kiểu riding bow

cach-buoc-day-giay-12

13. Buộc giầy kiểu checkerboard

cach-buoc-day-giay-13

14, buộc giầy kiểu Lattice

cach-buoc-day-giay-14

15. Buộc giầy kiểu BI-colour

cach-buoc-day-giay-15

Nguồn: http://vforum.vn/

By Nguyễn Hải Online

Blog thủ thuật này được lập ra nơi tôi chia sẻ những thứ mà hay gặp phải, tôi tìm tòi cách sửa chữa và chia sẻ lại với cách viết đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. Một phần có thể giúp được người cần giúp, phần còn lại giúp tôi có thêm kiến thức. Chào mừng đến với NHẬT KÝ ONLINE của tôi.