Thủ Thuật

Không thể khởi động Microsoft Outlook. Không thể mở cửa sổ Outlook. Các thiết lập của thư mục không thể được mở

Đôi khi Outlook có vấn đề với cấu hình tài khoản Exchange .. Một trong số đó là lỗi: “Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook windows. The set of folders cannot be Opened. You must connect to Microsoft Exchange with the current profile before you can synchronize your folders with your Outlook data file (.ost)

33

Mặc dù bạn đã thêm tài khoản khác tuy nhiên nó cứ vẫn thông báo lỗi vậy, lỗi này xảy ra do xung đột kết nối, dưới đây là giải pháp khắc phục.

Click vào More Settings:

1

Kiểm tra “connect to Microsoft Exchange using HTTP” và Click vào “Exchange proxy Settings” và trong cài đặt kết nối và bỏ chọn “connect using ssl only” và thêm url máy chủ trao đổi vào ô “Use this URL to connect to my proxy server for Exchange” và và thiết lập xác thực proxy vào ô “Negotiate Authentication”.

2

Nhấn Ok và vấn đề đã được giải quyết.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT NỔI BẬT

To Top