Category: Ứng Dụng Windows

Học lập trình ứng dụng cho Windows 10 từ Visual Studio, chúng ta đều phải thông thạo ngôn ngữ C++, Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#, bạn không những xây dựng ứng dụng Windows với WinForm, WPF, tạo website bằng WebForm, ASP.NET mà còn tạo được ứng dụng trên Windows Phone và lập trình Xamarin để tạo ứng dụng đa nền tảng