So sánh dịch vụ Cloud Storage 2017: Đánh giá Cloud Storage tốt nhất

 • Google Drive
 • 5/5
 • #Thứ hạng: 1
 • Dung lượng miễn phí: 15 GB
 • Giá thuê báo/tháng: $5
 • Lưu trữ: Unlimited
 • Auto Backup
 • Dùng Thử
 • 2 - Msft OneDrive
  (3.2)
 • 4.23/5
 • 15 GB
 • 10 TB
 •  
 • $1.99 pm
 • $6.99 pm
 •  
 • 5 - Dropbox
  (3.0)
 • 4.20/5
 • 2 GB
 • Unlimited
 •  
 • $9.99 pm
 •  
 • 3 - Tresorit
  (3.0)
 • 4.50/5
 • 3 GB
 • 2 GB
 •  
 • $12.50 pm
 • $25 pm (Business)
 •  
 • 4 - Box
  (2.9)
 • 3.20/5
 • 10 GB
 • 0.25 GB
 •  
 • $10 pm
 • $45 pm (Business)
 • $45 pm (Business)
 •  
 • 4 - Box
  (2.9)
 • 3.20/5
 • 10 GB
 • 0.25 GB
 •  
 • $10 pm
 • $45 pm (Business)
 • $45 pm (Business)
 •  

 

To Top