Category: Cloud Storage

Cloud Storage, lưu trữ dữ liệu, lưu trữ đám mây, lưu trữ đám mây miễn phí
lưu trữ đám mây nào tốt nhất
lưu trữ đám mây là gì
lưu trữ đám mây của google
lưu trữ đám mây android
lưu trữ trực tuyến miễn phí tốt nhất
lưu trữ đám mây dropbox
lưu trữ đám mây mega

Hiện nay người dùng đã quá quen thuộc với các dịch vụ lưu trữ đám mây nổi tiếng như Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Box… Bên cạnh những lợi tính năng ưu việt và lợi ích to lớn, còn có những nhược điểm của các hình thức lưu trữ đám mây mà người dùng cần lưu tâm để đảm bảo sự an toàn và bảo mật dữ liệu trên Internet.