Khi share bài đăng lên các mạng xã hội lớn bạn sẽ gặp tình huống không hiển thị ảnh đại diện của bài đăng mặc dù ảnh có tồn tại.

Đầu tiên phải hiểu rằng các mạng xã hội thường sẽ quét các bài đăng và chọn thuộc tính og:image để hiển thị ảnh đại diện, quá trình này gọi là tìm nạp nội dung ban đầu. Đối với nền tảng Facebook bạn sẽ thấy có công cụ debugger tại địa chỉ này. Đối với Twitter cũng sẽ tương tự nhưng có tên Twitter Card Validator. Cả hai đều là quá trình quét để tìm nạp nội dung ban đầu, tuy nhiên sẽ có một số vấn đề mà quá trình lỗi.

Thông thường ở các plugin hỗ trợ SEO như Yoast hay Rank Math đều có tùy chọn ảnh đại diện khi share lên mạng xã hội, nhưng khi chỉnh bằng tay sẽ rất mất thời gian. Bởi lẽ thông thường khi bạn chọn ảnh đại diện ở bài đăng thì đồng nghĩa nó cũng hiện thị ngoài các trang danh mục, trang chủ…

Để khắc phục bạn phải khai báo lại thẻ og:image cho các công cụ crawl hiểu và tìm nạp đúng.

Đầu tiên bạn mở file header.php trong theme hoặc nếu dùng child-theme hãy nhớ copy file này từ theme mẹ sang.

Copy đoạn mã dưới đây và dán vào trước thẻ <head> của file:

<?php if (has_post_thumbnail()) { ?>
<meta property="og:image" content="<?php echo get_the_post_thumbnail_url(get_the_ID(), 'large'); ?>" />
<?php } ?>

Sau khi hoàn tất lưu lại và sử dụng tính năng tìm nạp của Facebook và Twitter thủ công để kiểm tra lại, các ảnh đại diện đã được tìm nạp thành công.

By Nguyễn Hải Online

Blog thủ thuật này được lập ra nơi tôi chia sẻ những thứ mà hay gặp phải, tôi tìm tòi cách sửa chữa và chia sẻ lại với cách viết đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. Một phần có thể giúp được người cần giúp, phần còn lại giúp tôi có thêm kiến thức. Chào mừng đến với NHẬT KÝ ONLINE của tôi.