Thủ Thuật Android

Các lệnh ADB (Android Debug Bridge) cơ bản cho Android

ADB (Android Debug Bridge) nó là công cụ kết nối Android với máy tính nằm trong bộ mã cho nhà phát triển gọi là Android SDK. Android là hệ điều hành mã nguồn mở được phát triển từ Linux bởi vậy việc kết nối phải sử dụng các dòng lệnh qua ADB trên Windows, bản thân Linux cũng chủ yếu dùng các lệnh Command-line để điều khiển, chỉnh sửa các tập tin bằng các dòng lệnh ( tương đối phức tạp cho người mới làm quen ).

Trên Android cũng có  nhiều công cụ cho phép ta chỉnh sửa điện thoại hoặc can thiệp sâu vào hệ thống bằng các dòng lệnh, tuy nhiên việc điều khiển rất khó khăn và hay ấn nhầm dẫn đến lỗi. Do vậy Google đã tung ra ADB (Android Debug Bridge) để hạn chế tối đa những lỗi đó và làm đơn giản hóa quá trình đi.

Khi tùy biến ROM thường gặp lỗi không đáng có do chúng ta can thiệp vào như force close ứng dụng, treo logo …. dẫn đến không thể sử dụng. ADB là công cụ có thể sửa những lỗi đó vô cùng đơn giản.

ScreenShot_20151104130947

Cửa sổ ADB

 

ADB có nhiều lệnh hay như root điện thoại, cài Recovery, chép tập tin, xóa tập tin ngay trong Recovery hoặc Fast boot v..v… Dưới đây là những lệnh cơ bản dùng để khắc phục những lỗi đó.

  • Đầu tiên cần Download ADB về: Link Download Here
  • Download Driver của điện thoại bạn đang dùng về và cài đặt đầy đủ.
  • Giải nén ADB ra ổ C cho tiện chạy lệnh.

Tiếp tới, nếu điện thoại vẫn đang chạy thì bật Usb Debugging trong Developers options, nếu máy không khởi động được thì vào Recovery.

Sau đó vào thư muc ADB ở ổ C nhấn “Shift” và chọn “Open command windows here”.

Cac lenh ADB co ban

Chú ý: Trên Windows XP không thể chạy các lệnh dưới Adminitrator nên ta làm như sau:

+ Chép thư mục ADB sang ổ khác, ở đây ví dụ là ổ E

+ Mở CMD bằng Windows + R hoặc vào Run gõ CMD rồi paste code sau vào:

cd /d D:\adb

Vậy là xong bước đầu, giờ hãy kiểm tra thiết bị đã kết nối được chưa ? bằng lệnh sau:

adb devices

Nếu nhận thiết bị sẽ báo thành công và tên thiết bị như hình dưới đây, nếu không có bạn cài lại Driver, cài không nhận gỡ ra cài lại hoặc tải bản mới hơn.

adb-devices

CÁC LỆNH ADB CƠ BẢN:

 

1. Copy một file bất kỳ từ máy tính vào điện thoại:

Ví dụ: Chép file Music.apk từ thư mục “NTH” trên ổ D vào thư mục “app” trên điện thoại ta làm như sau:

 

 adb push "D:\NTH\Music.apk" /system/app

( Lưu ý: Foder trên máy tính không dấu nhé  ).

2. Copy một file từ điện thoại ra máy tính:

 

adb pull /system/app/Music.apk "D:\NTH"

Ví dụ trên là copy file Music.apk từ thư mục “app” trên Android sang thư mục “NTH” trên Windows.

3. Cài ứng dụng trực tiếp từ máy tính:

Ví dụ: Cài Chrome.apk từ thư mục NTH trong ổ D ta làm như sau:

adb install D:\NTH\Chrome.apk

nếu cài đè thì  dùng lệnh sau:

adb install -r D:\NTH\Chrome.apk

Các lệnh trên sẽ cài app vào bộ nhớ trong, nếu bộ nhớ trong hết thì cài vào thẻ SD ta dùng lệnh sau:

adb install -s D:\NTH\Chrome.apk

4. Lấy logcat khi boot, dùng để Port ROM:

adb logcat > logcat.txt

Lệnh trên sẽ xuất logcat ra logcat.txt.

5. Khởi động lại điện thoại bằng ADB

adb reboot

+ Khởi động vào Bootloader

adb reboot bootloader

+ Khởi động vào Recovery

adb reboot recovery

+ Khởi động vào Download Mode

adb reboot download

6. Lệnh Sell (ADB Shell Commands) được hiểu là những lệnh can thiệp sâu vào hệ thống Android, kiểu như root Android vậy.

Lệnh dùng để truy cập vào Sell

adb shell

hoặc

adb shell [lệnh_shell]

Lệnh vào thư mục bất kỳ, ví dụ vào thư mục data:

cd /system/data

Lệnh hiện các file đang có trong thư mục, ví dụ thư mục “data”.

ls /system/app

Lệnh Root:

su

Lệnh Mount với quyền read-write:

mount -o remount,rw /system

Lệnh Copy:

Ví dụ: Copy file Music.apk từ sdcard vào system/priv-app:

cp /sdcard/Music.apk /system/priv-app

Hoặc Copy và đổi tên luôn:

cp /sdcard/Music.apk /system/priv-app/Music2.apk

 

Lệnh Cut:

Ví dụ: Di chuyển File Music.apk sang thư mục “App” của thẻ SD ta làm như sau:

mv /sdcard/Music.apk /sdcard/App/

Hoặc Di chuyển và đổi tên luôn:

mv /sdcard/Music.apk /sdcard/App/AmNhac2.apk

 

Lệnh đổi tên:

Ví dụ đổi tên ứng dụng Music.apk thành AmNhac.apk ta làm như sau:

mv /system/app/Music.apk /system/priv-app/AmNhac.apk

Lệnh Xóa ứng dụng:

Ví dụ: Xóa file “Video.apk” trong “/system/priv-app/” ta làm như sau:

rm /system/priv-app/Video.apk

Xóa tất cả các file trong thư mục bất kỳ:

Ví dụ: xóa hết file trong system

rm -r /system/

Lệnh tạo thư mục mới:

Ví dụ: tạo thư mục “thu-muc-moi” trong data:

mkdir data/thu-muc-moi

Gỡ bỏ một chương trình người dùng cài đặt vào:

Dùng thêm lệnh “ls” để xem người dùng cài gì để biết đường xóa.

rm /data/app/Tên App.apk

Chỉnh permission (Quyền ứng dụng)

Ví dụ: Chỉnh ứng dụng Chrome.apk trong “system/app” thành 644:

chmod 644 /system/app/Chrome.apk

Thoát:

exit

Tổng hợp.

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT

To Top