Điều khoản & Nội dung.

I. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI & BÌNH LUẬN.

– Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước. Không lưu giữ những nội dung dâm ô, đồi trụy, kích động tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, hay tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
– Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dục, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
– Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.
– Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí.
– Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
– Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
– Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
II.TRÁCH NGHIỆM CỦA WEBSITE
– Cung cấp nội dụng cho độc giả.
– Hỗ trợ và bảo mật thông tin của độc giả.
– Xóa bỏ những bình luận và các nội dung vi phạm ở điều I. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI & BÌNH LUẬN.
– Duy trì sự hoạt động ổn định của Website, hỗ trợ độc giả hết sức có thể.
III.GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP NỘI DUNG.
–  Mọi khiếu nại, tranh chấp về nội dung vui lòng gửi vào hòm thư trang Liên Hệ.
– Người dùng không tự ý sửa đổi nội dung trên Website bằng bất cứ thủ thuật nào để gây nhiều nhầm cho người khác.
– Không được sao chép nội dung khi chưa được phép hoặc không ghi rõ nguồn nội dung.
– Không được phép in hoặc phát hành nội dung dưới mọi hình thức khác như sách, video v.v…
To Top